FANDOM


Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 1. Instal•la programari en un equip informàtic utilitzant una imatge emmagatzemada en un suport de memòria i justificant el procediment a seguir.

1.1. Reconeix la diferència entre una instal•lació estàndard i una preinstal•lació de programari.

1.2. Identifica i prova les diferents seqüències d'arrencada configurables a la placa base.

1.3. Inicialitza equips des de diferents suports de memòria auxiliar.

1.4. Realitza imatges d'una preinstal•lació de programari.

1.5. Restaura imatges sobre el disc fix des de diferents suports.

1.6. Descriu les utilitats per a la creació d'imatges de partició/disc.

1.7. Realitza documentació del procés i les guies de suport a l'usuari.


Continguts:

1. Instal•lació de Programari:

1.1. Diferenciació entre instal•lació i preinstal•lació de programari.

1.2. Opcions d'arrencada d'un equip.

1.3. Inicialització d’equips des de diferents suports.

1.4. Restauració d'imatges. Realització i restauració d'una imatge des de diferents suports de memòria auxiliar.

1.5. Utilitats per a la creació d'imatges de partició/disc.

1.6. Realització de documentació del procés i guies d’atenció a l’usuari.


AtrasLista