FANDOM


Resultats de l'aprenentatge i criteris d'avaluació:


1. Reconeix noves tendències en l'acoblament d'equips microinformàtics descrivint els seus avantatges i adaptant-les a les característiques d'ús dels equips.

1.1. Reconeix les noves possibilitats per donar forma al conjunt xassís-placa base.

1.2. Descriu les prestacions i característiques d'algunes de les plataformes semiensamblades ‘barebones’ més representatives del moment.

1.3. Descriu les característiques dels ordinadors d'entreteniment multimèdia (HTPC), els xassissos i components específics emprats en el seu encadellat.

1.4. Descriu les característiques diferencials que demanden els equips informàtics ocupats en altres camps d'aplicació específics.

1.5. Avalua la presència de la informàtica mòbil com a mercat emergent, amb una alta demanda en equips i dispositius amb característiques específiques: mòbils, PDA, navegadors, entre d'altres.

1.6. Avalua la presència del ‘modding’ com a corrent alternatiu a l'encadellat d'equips microinformàtics.

1.7. Realitza documentació específica per al suport a l'usuari


Continguts:

1. Aplicacions de noves tendències en equips informàtics.

1.1. Reconeixement de novetats per al xassís-placa base.

1.2. Ús de ‘barebones’ per al muntatge d'equips.

1.3. Descripció de les característiques dels ordinadors d'entreteniment multimèdia.

1.4. Descripció de les característiques d'ordinadors d'aplicacions específiques.

1.5. Informàtica mòbil.

1.6. Avaluació de la presència del ‘modding’.

1.7. Documentar les noves tendències, elaborar guies d’usuari per a l’aplicació d’aquestes noves tendències.


AtrasListaAdelante