FANDOM


Resultats de l'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Selecciona els components d'integració d'un equip microinformàtic estàndard, descrivint les seves funcions i comparant prestacions de diferents fabricants.

1.1. Descriu els blocs que componen un equip microinformàtic i les seves funcions.

1.2. Reconeix l'arquitectura de busos.

1.3. Descriu les característiques dels tipus de microprocessadors (freqüència, tensions, potència, sòcols, entre d'altres).

1.4. Descriu la funció dels dissipadors i ventiladors.

1.5. Descriu les característiques i utilitats més importants de la configuració de la placa base.

1.6. Avalua tipus de xassís per a la placa base i la resta de components.

1.7. Identifica i manipula els components bàsics (mòduls de memòria, discos fixos i les seves controladores, suports de memòries auxiliars, entre d'altres).

1.8. Analitza la funció de l'adaptador gràfic i el monitor.

1.9. Identifica i manipula diferents adaptadors (gràfics, LAN, mòdems, entre d'altres).

1.10. Identifica els elements que acompanyen a un component d'integració (documentació, controladors, cables i programari d’utilitats, entre d'altres).


Continguts:

1. Identificació dels blocs funcionals d'un sistema microinformàtic i funcionalitat dels components de les plaques base:

1.1. Principals funcions de cada bloc.

1.2. Reconeixement de l'arquitectura de busos.

1.3. Característiques dels microprocessadors.

1.4. Control de temperatures en un sistema microinformàtic.

1.5. El programa de configuració de la placa base. Programari base i d'aplicació.

1.6. Dispositius integrats a placa.

1.7. Identificació i manipulació dels components bàsics. Tipus de memòria.

1.8. Característiques i funcions de cada tipus.

1.9. Anàlisi del mercat de components d'equips microinformàtics:

1.10. L'adaptador gràfic i el monitor d'un equip microinformàtic.

1.11. Connectivitat LAN i WAN d'un sistema microinformàtic.

1.12. Controladors de dispositius.


AtrasListaAdelante